Beste ouders/verzorgers van onze leden,                                                                          

We hopen dat uw kind met veel plezier gebruikmaakt van onze sportactiviteiten. Toch weten we op dit moment niet hoe lang al deze activiteiten nog door kunnen gaan. Het bestuur houdt namelijk al twee jaar met een zeer klein groepje alle ballen in de lucht. Er zijn gelukkig een aantal vrijwilligers die ons helpen, maar de huidige situatie is helaas niet houdbaar.

Helpt u de club van uw kind een paar uurtjes per maand?

Aangezien uw kind ook sport bij DOS stellen we u de vraag: zou u ons een paar uur per maand kunnen helpen? Het gaat om de volgende functies/verantwoordelijkheden:

 • Algemeen lid (gemiddeld 4 uur per maand):
  • Meedenken over wat er speelt binnen de vereniging en naar eigen inzicht een aantal kleine taken uitvoeren die op dat moment spelen.
 • Secretaris (gemiddeld 4 uur per maand):
  • Zorgen voor doorzending van de digitale verenigingspost naar de personen/instanties voor wie deze post bestemd is.
  • Een paar keer per jaar zaalhuur regelen via de gemeente
 • Penningmeester (gemiddeld 4 uur per maand):
  • Verzorgen betalingen en incasso contributie
  • Opstellen begroting en jaarrekening
 • Ledenadministratie (gemiddeld 3 uur per maand):
  • Verwijderen, aanpassen en toevoegen van ledengegevens uit ons administratiesysteem.
  • Doorgeven ledengegevens aan de penningmeester.
  • Beantwoorden van aanmeldmails voor proeflessen.
 • Maken tweemaandelijkse nieuwsbrief (4 uur per maand):
  • Regelen teksten en foto’s: (op)vragen bij anderen of soms zelf een kort berichtje maken.
  • Opmaak verzorgen via een vast stramien in Canva (geen vormgevingskennis nodig)

Vergaderen doen we eens in de zes weken. Zoals u ziet gaat het niet om tijdrovende taken, en daarbij geldt: vele handen maken licht werk. Ook als u op een andere manier wilt helpen dan bovenstaand omschreven door bijvoorbeeld vrijwilliger te worden om te helpen bij activiteiten zonder maandelijkse verplichtingen, horen we dat graag.

Bel of mail gerust voor meer informatie of woon een vergadering bij. We hopen op uw hulp.

voorzitter@doszuidwolde.nl