Hieronder staan de contributiebedragen vermeld en de wijze van inning. De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 30 juni 2018.

Inning

Contributie wordt 5 keer per jaar geïncasseerd d.m.v. een automatische incasso. We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden (vanaf de 1e van de maand). De inning geschiedt altijd achteraf. Tijdens de vakanties word er geen contributie geïnd tenzij anders word vermeld door de leiding.

Nieuwe leden betalen bij de eerste inning €10,00 entreegeld.

eind februaricontributie jan/feb & bondscontributie
eind aprilcontributie mrt/apr
eind junicontributie mei/jun
eind augustusgeen inning
eind oktobercontributie sept/okt
eind decembercontributie nov/dec
Basiscontributie

Alle leden betalen basiscontributie.

LesduurLeeftijdTweemaandelijks bedrag
45 minutent/m groep 2€19,50
45 minutent/m 16 jaar€21,50
60 minutent/m 16 jaar€28,00
60 minutenvolwassenen€33,00
Selectiecontributie

Alle selectieleden betalen een basiscontributie van 60 minuten (zie boven) en mogen dan ook deelnemen aan een basisles. Doet een selectielid niet mee aan een basisles, dan wordt de basiscontributie wel geïncasseerd. Daarnaast betaalt een selectielid €15,50 per 2 maanden, per wekelijks trainingsuur. De proeftuin valt ook onder de selectie.

Aantal wekelijkse trainingsurenTweemaandelijks bedrag
1 wekelijks trainingsuur€15,50
2 wekelijkse trainingsuren€31,00
3 wekelijkse trainingsuren€46,50
5 wekelijkse trainingsuren€77,50
6 wekelijkse trainingsuren€93,00
Bondscontributie

De aan de KNGU verschuldigde bondscontributie wordt jaarlijks tijdens de eerste incassoperiode (eind februari) in rekening gebracht.

Indien het lidmaatschap later in het jaar wordt afgesloten, wordt de bondscontributie naar rato berekend en geïncasseerd tijdens de eerste inning.

LeeftijdJaarlijks bedrag
t/m 15 jaar€27,60
vanaf 16 jaar€33,90
Inschrijfgelden wedstrijden

Voor deelname aan wedstrijden of andere activiteiten wordt inschrijfgeld in rekening gebracht aan de deelnemers, vooraf wordt via een mail aangekondigd dat een bedrag automatisch wordt afgeschreven van het bij ons bekende rekeningnummer. Indien een deelnemer opzegt of afzegt, terwijl deze wel is opgegeven, dan wordt het inschrijfgeld wel geïncasseerd.