“Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de richtlijnen, neem deze goed door voordat je naar de eerste les komt of je kind naar de eerste les laat gaan. Kijk ook goed naar de aanvullende richtlijnen die voor jouw of je kind van toepassing is.”

Lees hier het protocol verantwoord sporten NOC*NSF


Met ingang van augustus 2020 mogen we in gemeente De Wolden/Hoogeveen weer gebruik maken van de binnensport accommodaties. Voor ons zijn dat:

 • de gymzaal in Zuidwolde
 • de sporthal in Zuidwolde
 • de turnhal in Hoogeveen

Daarnaast maken we gebruik van:

 • de Boerhoorn 

Om er voor te zorgen, dat iedereen zo veilig mogelijk kan sporten hebben we het onderstaande protocol opgesteld.


 1. ALGEMENE RICHTLIJNEN 
 2. AANVULLENDE RICHTLIJNEN
 3. AANVULLENDE SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR EEN AANTAL LESSEN
 4. AANVULLENDE SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR NIEUWE LEDEN

 1. ALGEMENE RICHTLIJNEN 
 • Neem de richtlijnen serieus, gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als jij of een ander gezinslid verkouden of grieperig is en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportles klachten ontstaan zoals: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens training bij bovengenoemde klachten.
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Analyseer zelf je gezondheidsrisico of je naar de les kunt gaan en je in groepen met anderen kunt begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts of behandelend arts.
 • Kom enkel naar de les wanneer er voor jou een les gepland staat.
 • Max. 5 minuten voor aanvang aanwezig.
 • In verband met social distancing gelieve niet voor de gereserveerde tijd de zaal binnengaan. 
 • Kom in sportkleding, gebruik bij voorkeur de kleedkamer alleen om je schoenen om te wisselen en eventueel je jas op te hangen. Het is niet toegestaan om met buiten gedragen schoenen in de sportzaal te komen!
 • Geforceerd stemgebruik of schreeuwen is niet toegestaan.
 • Toiletten zijn geopend, maar ga voor vertrek thuis naar het toilet, zodat er minimaal gebruik gemaakt wordt van het toilet op locatie.
 • Graag thuis douchen, anders max. door 2 personen tegelijk.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
 • Geef elkaar de ruimte, let op jezelf en op anderen.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee.
 • Was je handen thuis voor en na de les.
 • Desinfecteer je handen op de leslocatie.
 • Sporttoestellen dienen minimaal 1.5 meter uit elkaar te staan en het sportmateriaal dient na het gebruik gedesinfecteerd te worden. 
 • Is er voor jouw les een andere les bezig? Kies de lege kleedkamer, houd geen rekening met het bordje dames- of heren kleedkamer, je hebt je immers thuis al omgekleed.
 • De leslocatie is niet toegankelijk voor toeschouwers en ouders/verzorgers (m.u.v. kinderen t/m groep 4) zij wachten buiten bij het ophalen van hun kinderen.
 • Verlaat de leslocatie direct na de les.
 • Gebruik de hal/gang alleen om er doorheen te lopen, blijf daar niet hangen. Wachten doe je buiten.

 1. AANVULLENDE RICHTLIJNEN

Ouders/verzorgers

 • Houd je kind thuis als hij of zij of een gezinslid verkouden of grieperig is.
 • Laat je kind is alleen naar de les gaan waarvoor jouw kind gepland staat.
 • Laat je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de les komen, als hij/zij daar oud genoeg voor is. Voorkom samenscholing buiten de leslocatie.
 • Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de les.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.

Sporters t/m 12 jaar

 • Afstand houden is niet nodig, ook niet van je trainer.
 • Het hulpverlenen is weer mogelijk, maar dit zullen we wel zo kort en min mogelijk toepassen.
 • Wacht in de kleedkamer totdat je opgehaald wordt door de trainer, zoals je gewend bent. 

Sporters tussen de 13 en 18 jaar

 • Onderling hoeven jullie geen afstand te houden.
 • Houd wel 1,5 meter afstand van je trainer en andere volwassenen.
 • Het hulpverlenen is weer mogelijk, maar dit zullen we wel zo kort en min mogelijk toepassen.
 • Wacht in de kleedkamer totdat je opgehaald wordt door de trainer, zoals je gewend bent. 

Volwassen sporters 18+

 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, voor, tijdens en na het sporten. Alleen bij contactsporten kan de 1,5 meter kort losgelaten worden. Aangezien wij niet aan contactsporten doen, houden we ons aan de 1,5 meter afstand.
 • Houd ook 1,5 meter afstand van de trainer.
 • Maximaal 4 volwassenen in een kleedkamer, gebruik daarom kort de kleedkamer en loop dan door naar de zaal. 
 • Na afloop van de les geldt: verlaat de zaal geleidelijk en op gepaste afstand, zodat opstopping in de kleedkamer voorkomen kan worden. Afhankelijk van de zaalbezetting, kan in sommige gevallen de les eerder afgelopen zijn. Houdt het moment in de kleedkamer zo kort mogelijk. 
 • Graag thuis douchen, anders max. door 2 personen tegelijk.

 1. AANVULLENDE SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR EEN AANTAL LESSEN

Ouder/kind gym

 • Maximaal 12 volwassenen per les.
 • Maximaal 1 volwassen persoon per kind mee naar de les.
 • Nieuwe leden moeten eerst een mail sturen om te vragen of er nog plek is. 
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Je hoeft geen afstand te houden van andere kinderen.
 • Voor deze les mogen beide kleedkamers gebruikt worden.

Lessen voor kinderen tot en met groep 4

 • Kleedkamer gebruik: We begrijpen dat sommige jonge kinderen nog niet bij de deur afgezet kunnen worden. Ouders/verzorgers van deze kinderen mogen hun kind in de kleedkamer brengen. Maar daar geldt een maximum van 4 volwassenen. De eerste aanwezige ouder/verzorger blijft in de kleedkamer wachten, totdat de kinderen worden opgehaald door de trainer. Deze ouder/verzorger houdt dus toezicht totdat de les begint. Tussendoor wisselen met een andere ouder mag natuurlijk. De overige ouders/verzorgers brengen hun kind, zorgen eventueel dat ze de sportschoenen aan hebben en verlaten daarna direct de kleedkamer en de locatie.
 • Bij het ophalen van de kinderen geldt deze regel andersom, dan ook max. 4 ouders in de kleedkamer.

Danslessen in de Boerhoon

 • In de Boerhoorn zijn geen kleedkamers, kom dus in de danskleren naar de les. Jassen kunnen aan de kapstok gehangen worden. 
 • De kinderen tot en met groep 4 mogen naar de zaal/leiding gebracht worden en ouders/verzorgers verlaten daarna de Boerhoorn, rekening houden met de 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers. 

 1. AANVULLENDE SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR NIEUWE LEDEN
 • Nieuwe leden hoeven zich niet aan te melden voor proeflessen, met uitzondering van de les ouder/kind gym. Hier geldt een maximum van 12 ouders. Vooraf een mailtje sturen naar ledenadministratie@doszuidwolde.

Nieuwe leden die naar de les komen zonder ouder/verzorger

 • Voor nieuwe gelden dezelfde regels als voor de andere leden.
 • Tijdens het doornemen van de presentielijst melden dat je voor de eerste keer meedoet.

Nieuwe leden die naar de les komen met ouder/verzorger

 • Voor aanvang les samen meteen doorlopen naar de zaal en plaats nemen op de bank links, ook al is de eventuele voorgaande les nog bezig (in de Boerhoorn voor aanvang les melden bij de leiding).
 • Leiding meldt zich bij de nieuwe leden aan het begin van de les.
 • Ouder verlaat na de start van de les de zaal.