Nederland is weer open. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties , booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Dus het blijft voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken. Zo kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid.

lees hier het corona advies van de overheid: Adviezen om verspreiding corona te beperken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Hieronder staan nog enkele richtlijnen voor nieuwe leden:

AANVULLENDE SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR NIEUWE LEDEN

  • Nieuwe leden hoeven zich niet aan te melden voor proeflessen, met uitzondering van de les ouder/kind gym. Hier geldt een maximum van 12 ouders. Vooraf een mailtje sturen naar ledenadministratie@doszuidwolde.

Nieuwe leden die naar de les komen zonder ouder/verzorger

  • Voor nieuwe leden gelden dezelfde regels als voor de andere leden.
  • Tijdens het doornemen van de presentielijst melden dat je voor de eerste keer meedoet.

Nieuwe leden die naar de les komen met ouder/verzorger

  • Voor aanvang les samen meteen doorlopen naar de zaal en plaats nemen op de bank links, ook al is de eventuele voorgaande les nog bezig.
  • Leiding meldt zich bij de nieuwe leden aan het begin van de les.
  • Ouder verlaat na de start van de les de zaal.