Je kunt je opzegging mailen naar de ledenadministratie. Wanneer je een mailbevestiging ontvangt hebben wij je opzegging in goede staat ontvangen en zullen deze voor de eerstvolgende contributie-inning verwerken.

Het lidmaatschap van een vereniging is een jaarverplichting, zo staat het ook in onze statuten beschreven. Wij hanteren in de praktijk een opzegtermijn van 2 maanden (vanaf de 1e van de maand), zodat er tussentijds wel kan worden opgezegd. De datum van de mail met opzegging is daarbij bepalend.

Contributie-inning geschiedt altijd achteraf. Dus het kan zijn dat er na opzegging nog een contributie-inning volgt.