Recreatief turnen

Recreatief turnen is een stapje moeilijker dan de gymlessen. Tijdens deze lessen maak je kennis met het turnen. De onderdelen brug, balk, vloer en sprong komen allemaal aan bod. Iedereen leert op zijn/haar eigen niveau en eigen tempo. De lessen zijn voor kinderen vanaf 7 jaar. De oefeningen worden aangeleerd door middel van de oefenstof van de KNGU.

Dinsdag 17.30 uur – 19.00 uur – 7 t/m 9 jaar – Sporthal Kerkenveld – Cheryl
Dinsdag 18.30 uur – 20.00 uur – 9+ jaar – Sporthal Kerkenveld – Cheryl

Turnen onderbouw (voorheen Proeftuin)

Deze les is er voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. In deze les turnt het kind twee extra uur in de week, naast de normale gymles en het gaat het een stapje verder. Naast nieuwe turnelementen, letten we vooral op lichaamsspanning, lenigheid en houding. Het doel is om in het 8e levensjaar de overstap te maken naar de turngroep en wedstrijden te gaan turnen. Aan het eind van het seizoen bekijken wij of uw kind doorstroomt naar de groep: turnen meisjes onderbouw, deze keuze wordt gemaakt aan de hand van de ontwikkelingen van het kind.

Woensdag 15.00 uur – 17.00 uur – 4 t/m 7 jaar – Sporthal Kerkenveld – Sigrid

Turnen jongens en meisjes

Deze groep stroomt vanuit de groep: turnen onderbouw door naar het ‘echte’ turnen, een enkele keer maakt een kind ook de overstap vanuit 1 van de gym groepen.

Iedereen doet mee aan wedstrijden met als doel jezelf te verbeteren, nieuwe elementen te leren en op een steeds hoger niveau te turnen. De selectie traint door de weeks in de sporthal in Kerkenveld en in het weekend in de sporthal in Kerkenveld of in de turnhal in Hoogeveen.

Volgens trainingsschema